5. Sınıf Matematik Müfredat Konuları 2015-2016

2015-2016 5. sınıflar için Matematik dersinde işlenecek üniteler ve konular verilmiştir. Matematik müfredatına ait konuların kaç ders işleneceği, kazanım sayıları da belirtilmiştir.

5. Sınıf Matematik Müfredatı; 5 tane ünite ve 15 tane konu’dan oluşmaktadır.

5. Sınıf Güncel Matematik Müfredatı

1. Ünite

 • Doğal Sayılar
 • Doğal Sayılarla İşlemler
 • Zaman Ölçü Birimleri ve Problemler

2. Ünite

 • Araştırma Soruları Üretmen, Veri Toplama, Düzenleme ve Gösterme
 • Veri Analizi ve Yorumlama

3. Ünite

 • Temel Geometrik Kavramlar ve Çizimler
 • Üçgen ve Dörtgenler 1

4. Ünite

 • Kesirler
 • Kesirlerle İşlemler; Toplama ve Çıkarma
 • Ondalık Gösterim
 • Yüzdeler

5. Ünite

 • Uzunluk Ölçüleri
 • Üçgen ve Dörtgenler 2
 • Alan Ölçme
 • Geometrik Cisimler

5. SINIF MATEMATİK ÜNİTELER, ZAMAN DAĞILIMI VE KAZANIM SAYILARI (ÖĞRETİM PROGRAMI)

5. Sınıf Matematik Müfredat Konuları
5. Sınıf Matematik Müfredat Konuları

Bu müfredat; Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun almış olduğu karar gereği 2013-2014 öğretim yılından itibaren 5. sınıflarda okutulmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.