TEOG Sınavlarının Geçersiz Sayılacağı Durumlar

8. Sınıf öğrencilerinin girdiği TEOG sınavları ne zaman geçersiz sayılar. Sınava giren öğrencinin sınavı nasıl geçersiz sayılır.

Milli Eğitim Bakanlığı, öğrenciye ait TEOG sınavlarının hangi durumlarda geçersiz sayılacağını TEOG Kılavuzunda şu şekilde açıklamıştır:

ORTAK SINAVLARIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Ortak sınavlara giriş şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, dönüş sınav güvenlik kutu/çantasından çıkmaması, zarar görmüş ya da eksik çıkması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

e. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

f. Her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlar ve saat fonksiyonu dışında özellikleri bulunan saatler ile cep telefonu, telsiz vb. iletişim araçları ve defter, kitap, sözlük, hesap cetveli gibi araçları sınav anında öğrencinin yanında bulundurması,

g. Sınav evrakının dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta ya da farklı bir yolla Bakanlığa gönderilmesi,
h. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezi Sistem Sınav Yönergesi’nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerinin ve yetkililerin tuttuğu tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

ğ. Ortak sınavı geçersiz sayılan öğrenciler mazeret sınavına alınmayacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.